Sensory play

Co to je sensory play a proč by to mělo být dobré právě pro naše dítě?

Přání asi každého rodiče je, aby se jeho dítě správně vyvíjelo. Pro harmonický vývoj je velmi důležitá stimulace senzomotoriky - senzorická část se rozvíjí prostřednictvím smyslových orgánů, motorická část pohybem a obě části bývají velmi úzce provázané. Děti žijí (na rozdíl od nás dospěláků) přítomností a hry založené na stimulaci smyslů i pohyb milují. 

Senzorická smyslová hra, neboli sensory play, je soubor aktivit zaměřený na stimulaci a rozvoj smyslových schopností (taktéž jste se možná setkali s pojmem messy play - v překladu doslova nepořádek, binec, chaos). Taktéž se senzorická smyslová hra používá pro svůj terapeutický a relaxační účinek, slouží ke zklidnění a pocitu pohody (schválně, zkuste si i Vy práci s kinetickým pískem). Jedná se o zábavný a interaktivní způsob, jak se učit do hloubky poznávat svět kolem nás.

Děti mají ze své podstaty potřebu vše zkoumat, jak daná věc vypadá, jak funguje a co se s ní stane, pokud udělají to či ono. I "obyčejné" házení kamínků do vody, přesypávání písku do kyblíčku, přelívání vody, skákání do louží a matlání se v bahně děti učí, jak okolní svět funguje. Rozvoj dětské představivosti a kreativity, jemné i hrubé motoriky letí v ideálním případě kupředu, pokud mají děti dostatečně podněcující prostředí. Děti se navíc do činnosti dokáží tak ponořit a soustředit se, že častokrát nevidí a neslyší nic kolem sebe - toto absolutní soustředění se nazývá "flow". Ne vždy ale má rodič kapacitu nebo možnost dítě cíleně rozvíjet, někdy nám nepřeje počasí a doma dochází nápady, jak dítě zabavit - a přesně z toho důvodu jsme tu my a naše Smyslohraní. Přijďte dětem dopřát podnětné a zajímavé prostředí a Vy si dopřejte chvilku klidu - navíc bez nutnosti následný binec uklízet. :)

 

Co u nás můžete vidět, zažít a prozkoumat?

Sensory box (tác, stolek...) může být připraven jako suchá nebo mokrá varianta. Suchá varianta bývá převážně na potravinovém základě, případně jako hlavní materiál figuruje kinetický písek nebo modelína. Do základu pak přidáváme pro děti zajímavé předměty, přírodniny, hračky či zvířátka, která doplňují konkrétní téma. Mokrou variantou se rozumí např. senzorické vodní perly, oobleck, různé pěny, vyrobená "bahna" apod. a stejně jako suchá varianta může obsahovat mnoho dalších předmětů k dotvoření celkového dojmu. 

Naše materiály jsou z velké většiny z přírodních, případně jedlých materiálů, tedy netoxické. K senzorickému hraní u nás najdete certifikované a zdravotně nezávadné pomůcky. Vzhledem k tomu, že se často jedná ale i o malé předměty (např. kamínky, obarvené těstoviny v syrovém stavu, luštěniny, vodní perly apod.), je třeba mít děti pod dohledem - proto naše kroužky probíhají zásadně v doprovodu dospělé osoby, která za svou ratolest zodpovídá. 

 

Benefity sensory play

- rozvoj jemné a hrubé motoriky

- rozvoj praktických dovedností

- rozvoj představivosti a kreativity

- rozvoj jazykových dovedností a komunikace

- zlepšení koncentrace

- zapojení smyslů komplexním způsobem

 

U nás nemusíte kupovat permanentky, přihlaste se a přijďte, kdy se Vám to bude hodit, každý týden klidně v jiný den a na témata, která Vaše dítě budou zajímat. 

Těšíme se na Vás!